Koučování

„I ta nejdelší cesta začíná prvním krokem.“ (čínské přísloví)


Koučování je efektivní způsob práce s lidmi, jejich vedení a podporování, přičemž cílem je jejich osobní či profesní rozvoj.

Koučování je založeno na komunikaci. Základním pracovním nástrojem je rozhovor, v němž padají ze strany kouče otázky podněcující v koučovaném reflexi a konstruktivní uvažování o daném tématu. Na jedné straně  dochází k hledání nových pohledů a možností řešení konkrétní záležitosti, na straně druhé dochází ke změně myšlení (a také jednání) koučovaného. Správný kouč se přitom nikdy nestaví do pozice toho, který „jediný ví“. Důležitým předpokladem je uznání skutečnosti, že jediným odborníkem na svůj život je vždy konkrétní člověk. Proto se při koučování čerpá i z již osvědčených, fungujících schopností a dovedností koučovaného.

Koučování není prostým poradenstvím, ani laciným rozumováním. Vyžaduje maximální aktivitu a zájem všech zúčastněných. Změna, ke které dojde díky vzájemné spolupráci kouče a koučovaného, má mnohem větší šanci stát se změnou trvalou.

Systemické koučování – jedná se o specifický způsob práce, přičemž výchozími principy jsou konstruktivistický způsob myšlení a systémové pojetí. Při systemickém koučování se vždy vychází ze zadání klienta a z respektu k jeho potřebám a osobnosti.

Oproti klasickým přístupům se systemický přístup liší v několika zásadních bodech. Místo analýzy problému a „mluvení o problému“ se od počátku zaměřujeme na precizní práci směřující k dosažení cíle. Nezabýváme se slabými stránkami koučovaného či nefungujícími postupy, které volil v minulosti, ale posilujeme stávající fungující zdroje, vyhledáváme nové. V rámci spolupráce rovnocenných partnerů (samozřejmě s rozdílnými úkoly) společně konstruujeme cílový žádoucí stav.

Cena za koučování je smluvní, orientačně se pohybuje od 800 Kč za hodinu (60 minut). Cenu ovlivňuje dojednaný obsah, forma a celkový rozsah zakázky.

KOS