Vzdělávání

„Všechny dobré zásady jsou již v knihách napsány. Nyní ještě zbývá je uskutečnit.“ (Blaise Pascal)


Při vzdělávání se zaměřuji především na tato témata: osobní rozvoj, jak se zaměřit na řešení problému, jak dosáhnout svých cílů, prevence týrání a zneužívání, šikana, etika v sociálních službách a v pomáhajících profesích, osobnost profesionála v pomáhajících profesích, další témata z oblasti sociálních služeb, pomáhajících profesí a mezilidských vztahů obecně.

Cena za vzdělávací služby je smluvní, ovlivňuje ji celkový rozsah, téma, forma a způsob práce.

Nabídka hotových vzdělávacích programů a kurzů:

Úvod do etiky v sociálních službách – rozsah 8 výukových hodin, akreditace MPSV č. 2017/0163-PC/SP – k nahlédnutí ZDE .

KOS