O mně

Není ve vesmíru nic trvalého. Vše je příliv a odliv. Každý tvar, který je zrozen, nosí již ve svém lůně zárodek proměny. (Ovidius, Proměny)


33

Lukáš Volný

Narodil jsem se v roce 1975. Kromě Střední průmyslové školy stavební v Opavě jsem vystudoval Cyrilometodějskou teologickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci a Pedagogickou fakultu Ostravské univerzity v Ostravě.

Po krátkém zaměstnání geodeta jsem v roce 2000 nastoupil do Charity Hlučín, kde jsem zastával pozice, které spočívaly především v manažerské práci a v práci s lidmi. V roce 2005 jsem se stal ředitelem Charity Hlučín a byl jsem jím až do roku 2017. Pracoval jsem a pracuji v celé řadě odborných komisí, výborů, podílel jsem se na řadě projektů, mám zkušenosti z vystupování v médiích.

Absolvoval jsem mnoho školení a vzdělávacích akcí, abych ve své práci dokázal obstát. Kromě komplexních a dlouhodobých kurzů zaměřených na řízení neziskových organizací, právo či management jsem absolvoval také řadu dalších vzdělávacích a rozvojových aktivit.

Od roku 2011 se intenzivně věnuji lektorování, přednáškové činnosti, koučování, supervizím a dalším aktivitám z oblasti rozvoje osobnosti. Být dobrým koučem, to není jen tak, byť se za kouče, soudě podle nabídek, považuje kdekdo. Proto jsem absolvoval „Výcvik v systemické supervizi a koučování v Institutu supervize a koučování HERMÉS Praha“. Absolvoval jsem také komplexní výcvik Krizová intervenci tváří v tvář v REMEDIU Praha o.p.s.

Není možné, aby ten, kdo má ambice koučovat druhé či jim radit nebo je supervidovat, rezignoval na svůj vlastní rozvoj. Snažím se proto dále vzdělávat a pracovat na sobě, abych byl těm, kteří se na mě obrátí, skutečně užitečný.

Můj podrobný profil, absolvovaná školení, aktivity a další informace naleznete zde:   default-share-150x150

KOS